Mae Ping Trail

Mae Ping Trail 2019

วันและเวลาปล่อยตัว

ประเภท กำหนดการ
50 กม. (1,200 เมตร) 6 ตุลาคม 2562 เวลา 06:00 – 16:00 น. (10 ชม.)
34 กม. (730 เมตร) 6 ตุลาคม 2562 เวลา 06:00 – 13:00 น. (7 ชม.)
16 กม. (330 เมตร) 6 ตุลาคม 2562 เวลา 06:15 – 10:15 น. (4 ชม.)
6 กม. (130 เมตร) 6 ตุลาคม 2562 เวลา 06:15 – 08;15 น. (2 ชม.)

รับเบอร์วิ่ง, เสื้อที่ระลึก และบรรยายเส้นทางการแข่งขัน (ทุกระยะ)
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน 17°33’38.22  98°52’34.87

5 ตุลาคม 2562
เวลา 12.00 – 18.00 น. รับเบอร์วิ่ง, เสื้อที่ระลึก
เวลา 17.00 – 18.00 น. บรรยายเส้นทางการแข่งขัน

รับเบอร์วิ่งแทนกันได้
สถานที่จัดงาน ปล่อยตัว และเส้นฟินิชเชอร์
อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จังหวัดลำพูน 17°33’38.22  98°52’34.87

จุดรับฝากกระเป๋าสัมภาระ 
มีบริการจุดรับฝากกระเป๋าสัมภาระของผู้เข้าแข่งขันทุกประเภทบริเวณลานกิจกรรม ฝากและรับคืนภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 05:00-16.00 น.
ไม่รับฝากของมีค่า เช่น โทรศัพท์มือถือ เงินที่พัก 
ติดต่อที่พักได้โดยตรงกับอุทยาน โทร 0931308439

กติกา

ระเบียบและกติกาการแข่งขัน
** ไม่อนุญาตให้ผู้อื่นมาวิ่งแทน ผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องมีชื่อตรงกับชื่อตอนสมัครเท่านั้น
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เข้าแข่งขัน เปลี่ยนระยะการแข่งขันได้ก่อนการปิดรับสมัครออนไลน์
ถ้วยรางวัล สำหรับทุกระยะการแข่งขัน
Over all แบ่งชายและหญิง ประเภทละ 5 รางวัล

ค่าลงทะเบียนรวมบริการดังนี้
●    หมายเลขประจำตัวนักวิ่ง
●    ประกันอุบัติเหตุ
●    เสื้อแข่ง (ได้รับทุกคนในวันรับเบอร์วิ่งตามประกาศ ไม่มีบริการจัดส่งทางไปรษณีย์)
●    เหรียญที่ระลึก (เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด และ ทำถูกต้องตามกฎการแข่งขันเท่านั้น)
●    เสื้อฟินิชเชอร์สำหรับระยะ 50 Km.  เท่านั้น (เฉพาะผู้ที่เข้าเส้นชัยตามเวลาที่กำหนด และ ปฏิบัติตามกฎการแข่งขันเท่านั้น)
คุณสมบัติและการเรียกร้องเอกสารสำหรับการสมัคร
●    ผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
●    รายการของ บ.ทีละก้าว จำกัด ไม่เรียกร้องใบรับรองแพทย์ ขอให้ผู้สมัครทำความเข้าใจในประเภทกีฬาที่ตนเองเลือก เป็นกีฬาที่มีความท้าทายและมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ นักวิ่งได้พิจารณาโดยการไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนและพร้อมร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และเพื่อให้เกิดความสนุกสนามระหว่างการแข่งขัน ขอให้นักวิ่งมีการซ้อมอย่างสม่ำเสมอ
การลงทะเบียน
●    นักวิ่งจะต้องลงทะเบียนการแข่งขันผ่านทางออนไลน์ตามประกาศเท่านั้น
●    การลงทะเบียนสามารถส่งมอบให้บุคคลอื่น และ/หรือ สามารถเปลี่ยนชื่อได้ ภายในวันที่ 16 กันยายน 2562 ค่าธรรมเนียม  100 บาท
●    ไม่สามารถขอเงินคืนได้ทุกกรณี
●    ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องวิ่งโดยใช้เบอร์วิ่งของตัวเองเท่านั้น กรณีที่ตรวจพบว่าไม่ได้ใช้เบอร์วิ่งของตัวเอง กรรมการการแข่งขันมีสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันและปรับให้ disqualify โดยทันที

ข้อปฏิบัติทั่วไป
●    แนะนำให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันควรมาถึงจุดปล่อยตัว 2 ชั่วโมง ก่อนเริ่มการแข่งขัน
●    อุปกรณ์บังคับ จะต้องนำติดตัวกับผู้เข้าร่วมแข่งขันด้วย ในระหว่างการแข่งขัน และแสดงอุปกรณ์บังคับนี้ในวันลงทะเบียน
●    ทีมงานมีสิทธิ์สุ่มตรวจอุปกรณ์บังคับตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
●    เบอร์วิ่งจะต้องสวมไว้ทางด้านหน้าของร่างกาย และจะต้องมองเห็นได้ตลอดเวลาในช่วงระหว่างการแข่งขัน
●    ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จะต้องมีขวดน้ำหรือเป้น้ำเป็นของตัวเอง รายการไม่มีแก้วน้ำให้บริการตลอดการแข่งขัน รวมถึงบริเวณลานจัดกิจกรรม
●    ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่ไม่สามารถมาถึงได้ตามเวลาที่กำหนด จะถูกพิจารณาเป็นการวิ่งไม่สมบูรณ์ (DNF – Did Not Finish)
●    การทิ้งขยะเป็นสิ่งต้องห้าม หากทีมงานพบเห็น หรือมีการร้องเรียนที่มีหลักฐานชัดเจน จะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที
●    ทางรายการไม่อนุญาตให้ผู้เข้าแข่งขันใช้ยานพาหนะขับเคลื่อนชนิดใดๆ หากพบเห็นจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที เว้นแต่ได้รับบาดเจ็บ หรือผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ตัดสินใจออกจากการแข่งขัน
●    ผู้เข้าแข่งขัน ผู้ติดตามและทีมงาน จะต้องประพฤติปฏิบัติโดยมีมารยาท มีระเบียบแบบแผน และมีความเป็นนักกีฬาตลอดเวลา ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันเปลือยวิ่งโดยเด็ดขาด
●    ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมฟังบรรยาย แต่ต้องอ่านระเบียบ รายละเอียดต่างๆ บนเว็ปไซต์ หากเกิดข้อโต้แย้ง ทางรายการขอปฏิเสธข้อร้องเรียนทุกกรณี เพราะถือว่าผู้เข้าแข่งขันรับทราบระเบียบโดยทั่วกัน

กฎข้อบังคับ 
●    ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสวมใส่เป้น้ำ พร้อมอุปกรณ์บังคับ หากตรวจพบว่าผู้เข้าแข่งขันไม่มีเป้น้ำ ทางรายการต้องขอให้หยุดวิ่งจนกว่าจะหาเป้น้ำได้
●    การโกงด้วยวิธีการใดๆก็ตามจะถูกปลดออกจากการแข่งขันโดยทันที
●    ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันมีอำนาจ ในการเพิ่มกฎข้อบังคับต่างๆได้ในระหว่างการแข่งขันอันเนื่องมาจากเหตุขัดข้อง เหตุการณ์ไม่คาดคิด หรือ เหตุผิดปกติต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ที่จะรักษาการแข่งขัน หรือมีความจำเป็นเพื่อให้การแข่งขันสำเร็จเสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี หรือดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ผู้อำนวยการจัดการแข่งขันมีสิทธิ์สำหรับทุกกฎระเบียบ การตีความ หรือบังคับใช้คำตัดสินของผู้อำนวยการจัดการแข่งขันถือเป็นที่สิ้นสุด
●    ยากระตุ้นต่างๆไม่อนุญาตให้ใช้ระหว่างการแข่งขัน หากพบจะต้องถูกปลดจากการแข่งขันโดยทันที
●    ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จะต้องรับทราบกฎข้อระเบียบเหล่านี้ทุกประการ
●    ไม่อนุญาตให้มี Pacer ในทุกกรณี
●    อนุญาตให้นักวิ่งรับความช่วยเหลือจากผู้ติดตามได้เฉพาะจุดบริการที่กำหนดเท่านั้น
●    ไม่อนุญาตให้นักวิ่งรับความช่วยเหลือระหว่างเส้นทางการแข่งขัน

การถอนตัว หรือ การออกจากการแข่งขัน
●    ในกรณีถอนตัว ผู้เข้าร่วมแข่งขันหรือผู้ติดตามจะต้องแจ้ง ผู้อำนวยการการแข่งขัน ที่จุดปฐมพยาบาลที่ใกล้ที่สุดในทันที แจ้งชื่อ เหตุผลในการถอนตัว เวลาที่ทำการถอนตัว
●    ไม่มีสวัสดิการใดๆ ทั้งสิ้นสำหรับการ ผิดเวลา หรือ ระยะทาง อันเนื่องมาจากการหลงทาง
*** รายการไม่มีแก้วน้ำบริการ ให้นักวิ่งเตรียมมาด้วยตนเองทั้งบริเวณลานกิจกรรมและบนเส้นทางการแข่งขัน

การรายงานตัวรับรางวัล
นักวิ่งจะต้องนำหลักฐานยืนยันตัวตนอย่างใดอย่างหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพร้อมกับแนบสลิปผลการแข่งขัน
1. บัตรประชาชน
2. ใบขับขี่
3. พาสปอร์ต
4. รูปถ่ายบัตรประชาชน

– ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีข้อมูลไม่ตรงกับรายละเอียดที่ปรากฎบนเบอร์วิ่ง ถือว่าผิดกติกา
– ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่วิ่งแทนผู้อื่น
ถือว่าผิดกติกา
– ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่วิ่งไม่ครบตามเส้นทางที่กำหนด ถือว่าผิดกติกา
– การประท้วงผลการแข่งขัน สามารถทำได้ภายใน 30 นาทีหลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากเกินกว่า 30 นาที
ถือว่าการประกาศผลเป็นที่สิ้นสุด
– การมอบรางวัล จะทำการมอบทันทีสำหรับกลุ่มหรือรุ่นอายุของผู้ได้รับรางวัลเข้าเส้นชัยที่มีการรายงานตัวครบจำนวนรางวัล
– การรายงานตัว หากนักวิ่งไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ และลำดับถัดไปที่มีการรายงานตัวแล้ว จะถูกเลื่อนขึ้นรับรางวัล
– ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งรางวัลทางไปรษณีย์
– ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน

อุปกรณ์บังคับ เป้น้ำ หรือ ขวดบรรจุน้ำ สำหรับนักวิ่งระยะ 34 และ 50 กม.
สอบถามข้อมูลสำหรับรายละเอียดของการแข่งขัน
Email   : [email protected]
Line id : teelakow

Mae Ping Trail 2019Mae Ping Trail 2019Mae Ping Trail 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *