Family Planning Minimarathon 2019

Family Planning Minimarathon 2019 ทุกก้าว เดิน-วิ่ง ด้วยใจ เพื่อครอบครัวไทยสุขภาพดี

วันที่จัดงาน: วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
สถานที่จัดงาน: ณ กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (บริเวณหน้าเสาธง)
จัดโดย: สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Family Planning Minimarathon 2019 ทุกก้าว เดิน-วิ่ง ด้วยใจ เพื่อครอบครัวไทยสุขภาพดี
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรณรงค์การออกกำลังกายและเสริมสร้างความสัมพันธ์เกิดความอบอุ่นในครอบครัว
2. เพื่อระดมทุนสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ ตามพระราชปณิธานแห่งองค์ราชูปถัมภ์ ในกลุ่มผู้สูงอายุ
3. เพื่อประชาสัมพันธ์ให้รู้จักตระหนักการวางแผนชีวิต วางแผนครอบครัว ในการสร้างครอบครัวให้เด็กเกิดอย่างมีคุณภาพ

สถานที่จัดงาน: บริเวณหน้าเสาธง กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี
พิกัด GPS: 13.8536601,100.5254928
Google Maps: place https://goo.gl/maps/fQ6Lz9eJpVm

Family Planning Minimarathon 2019 ทุกก้าว เดิน-วิ่ง ด้วยใจ เพื่อครอบครัวไทยสุขภาพดี

รายละเอียดการแข่งขัน

Family Planning Minimarathon 2019 ทุกก้าว เดิน-วิ่ง ด้วยใจ เพื่อครอบครัวไทยสุขภาพดี

Race Pack
เสื้อที่ระลึก

Family Planning Minimarathon 2019 ทุกก้าว เดิน-วิ่ง ด้วยใจ เพื่อครอบครัวไทยสุขภาพดี

เหรียญที่ระลึก

Family Planning Minimarathon 2019 ทุกก้าว เดิน-วิ่ง ด้วยใจ เพื่อครอบครัวไทยสุขภาพดี

Race Route

Family Planning Minimarathon 2019 ทุกก้าว เดิน-วิ่ง ด้วยใจ เพื่อครอบครัวไทยสุขภาพดี

Event Schedules

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
06.00 น.
ปล่อยตัวนักวิ่ง 10 Km.
06.10 น.
ปล่อยตัวนักวิ่ง 5 Km.
06.15 น.
ปล่อยตัวนักวิ่ง 2.4 Km.
การบริการและสิทธิประโยชน์
1. เสื้อ Sport T-Shirt
2. เหรียญ Finisher Medal ทุกระยะ เมื่อเข้าเส้นชัย
3. โล่รางวัล Age Group Awards ระยะ 10 Km
4. บริการน้ำดื่ม ผลไม้ อาหาร หลังวิ่งเข้าเส้นชัย
5. บริการรับฝากของ ตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.00 น.
6. บริการทางการแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน และรถพยาบาลเคลื่อนที่
7. บริการรถสุขาเคลื่อนที่
8. จุดบริการน้ำดื่มระหว่างเส้นทางวิ่ง
9. บริการสถานที่จอดรถ
สถานที่จอดรถ
จอดรถภายในบริเวณงาน กระทรวงสาธารณสุข อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

https://www.ppatrun.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *