วิ่งอย่างไรให้ข้อต่อแข็งแรง

วิ่งอย่างไรให้ข้อต่อแข็งแรง

มีความเข้าใจผิดกันมาเป็นเวลานานว่า การวิ่งเป็นกิจกรรมกีฬาที่ทำให้ข้อต่อต่าง ๆเสื่อมเร็ว ซึ่งนี่เป็นความจริงเพียงส่วนเดียวเท่านั้น เหตุผลที่แท้จริงก็คือ การวิ่งที่ทำให้ข้อต่อต่าง ๆ เสื่อมไวคือการวิ่งที่ผิดวิธี ข้อเข่าและข้อต่อส่วนต่าง ๆ ของคนเรามีความเสื่อมเกิดขึ้นอยู่แล้วตามวัยที่เพิ่มมากขึ้น แต่การวิ่งที่ถูกวิธียิ่งช่วยทำให้ข้อต่อต่าง ๆ แข็งแรง เพราะ การวิ่งอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอเหมาะจะทำให้ข้อต่อต่าง ๆ แข็งแรง เพราะในข้อต่อจะประกอบไปด้วยน้ำหล่อลื่นและกระดูกอ่อนที่อยู่ระหว่างกระดูกแข็ง ๆ สองชิ้น กระดูกอ่อนนี้ทำหน้าที่รองรับการเสียดสีและกระแทก เมื่อได้รับการกระตุ้นกระดูกอ่อนจะทำงานได้ดีขึ้น ในขณะที่ผู้ที่ไม่ออกกำลังข้อต่อต่าง ๆ กลับเป็นเหตุให้ข้อต่อเสื่อมง่ายมากยิ่งขึ้น วิธีการวิ่งที่ช่วยให้ข้อต่อแข็งแรงก็คือ

1.วอร์มข้อต่อก่อนวิ่งด้วยการยืดข้อต่อไปในทิศทางต่าง ๆ เช่นการยืดแขนและขาไปสุดในทิศทางที่ถนัดค้างไว้ประมาณ 5 นาที ทำซ้ำประมาณ 10 ครั้ง

2.วิ่งเหยาะ ๆ หรือเดินเร็วเพื่อเป็นการวอร์มร่างกายทุกส่วน ใช้เวลาในการเดินเร็วหรือวิ่งเหยาะ 10นาที

3.รองเท้าที่ใช้วิ่งจะต้องเป็นรองเท้าที่ช่วยรองรับน้ำหนักของฝ่าเท้าได้ดีมีความยืดหยุ่นสูงเพราะจะช่วยส่งผลในการถนอมข้อต่อเมื่อเกิดการกระทบกันด้วย

4.ในการวิ่งแต่ละก้าวควรก้าวเท้าให้มีระยะห่างเท่า ๆ กันและไม่ก้าวสั้นหรือยาวจนเกินไป

5.การเดินขึ้นลงเนินจะทำให้เสียดสีข้อต่อมากกว่าการวิ่งและเดินในที่ราบปกติ ดังนั้นควรหลีกเลี่ยง

6.กระตุ้นข้อต่ออยู่สม่ำเสมอด้วยการวิ่งอย่างน้อยสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง

7.การวิ่งที่ถูกต้องเมื่อถึงเวลาที่จะหยุดวิ่งอย่าหยุดแล้วนั่งพักหรือหยุดยืนโดยทันที แต่ให้ค่อย ๆ ลดความเร็วในการวิ่งลง จากนั้นเปลี่ยนเป็นการเดินเร็วและการเดินในความเร็วปกติที่เดินอยู่ดยทั่วไป จากนั้นจึงหยุดการเดินได้ ทำเช่นนั้นร่างกายในส่วนต่าง ๆ จะได้มีเวลาปรับตัวไม่เพียงแต่ข้อต่อต่าง ๆ เท่านั้นแต่ยังรวมถึงระบบภายในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นการเต้นของหัวใจ อุณหภูมิของร่างกายก็มีระยะเวลาในการปรับด้วย

จากข้อมูลที่ได้นำมาฝากคงทำให้หลาย ๆ คนเปลี่ยนความเชื่อที่ผิด ๆ เกี่ยวกับการวิ่งและหันมาวิ่งอย่างถูกวิธีเพื่อรักษาข้อต่อต่าง ๆ ในร่างกายให้เสื่อมช้าหรือห่างไกลความเสื่อมไปด้วยกัน นอกจากนั้นการรับประทานอาหาร การพักผ่อนและการใช้ชีวิตก็มีผลต่อการดูแลข้อต่อต่าง ๆ ในร่างกายด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.